Transparència

Fonaments

 

La Federació Catalana de Rem, és una entitat privada d’utilitat pública i d’interès cívic i social inscrita en el Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya amb el nombre 1.890. Gaudeix de personalitat jurídica i capacitat d’obrar plenes per al compliment dels seus fins, els quals no tenen caràcter lucratiu. Està constituïda per associacions, clubs, agrupacions esportives, esportistes, àrbitres i tècnics dedicats a la pràctica de l'esport del rem en totes les seves disciplines i especialitats.

Cliqueu aquí per consultar la circular de la UFEC sobre la Llei de Transparència de les Federacions

Cliqueu aquí per consultar Guia de Transparència per a les associacions i fundacions perceptores d’ajuts i subvencions públics de la Generalitat de Catalunya