Descripció

El rem és un esport nàutic on les embarcacions són propulsades per la força del esportistes.

 

Aquests, van asseguts d’esquena a la direcció a la que es desplaça l’embarcació.

En el cas del banc mòbil els esportistes poden remar amb dos rems, un a cada mà (cuple) o amb un sol rem (punta) . El banc mòbil és un esport olímpic en 14 modalitats distribuïdes entre homes, dones, absoluts i pes lleuger.

Les embarcacions poden ser individuals, dobles, de quatre ó vuit remers.

Per desplaçar les embarcacions  el remers utilitzen les cames el cos i els braços amb un moviment continuo i en les embarcacions de 2 ó més remers la coordinació entre ells és fonamental.