Resultats regata promoció, Banyoles 1 de desembre

0

RESULTATS REGATA PROMOCIÓ, BANYOLES 1 DE DESEMBRE

MÀNEGUES

MODALITATS