II Confrontació Catalana

- Resultats 12 de març: mànegues i modalitats

- Resultats 13 de març: mànegues i modalitats