La Fisa cancel.la les regates Internacionals d'Itàlia

10/03/2020

La causa: Covid-19