Campionat. D' Espanya de Selecions autonòmiques

A Galícia el 8-9 de febrer